HTC VÅRRUNDA 24/4
Publicerat av torbjörn.a.49 den 20 mars 2021 10:57:55

Nya bilder: varrunda.jpg

              INSTÄLLD !!!             

           HTC-medlem logga in för info


              HTC VÅRRUNDA 24/4 -21

                  Höglandets Touring Club Nässjö
                                 inbjuder

alla MC-åkare till en Vårrunda som en tidig avrostning.
Vi kommer åka en runda med föråkare på ca 15 mil.
Start kl. 10.00 vid vår klubblokal Köpmansgatan 21 Nässjö.
Medtag Fika - då vi kommer göra uppehåll ute på lämplig plats.

 

OBS! Vid samling på samma plats tänk på Smittrisken,
så håll avstånd till varandra.


                                                                             VÄLKOMNA!

 


Obs! Vid pågående restriktioner gällande Covid 19 kan vi komma att ställa in Vårrundan.