Inställda aktiviteter 2020
Publicerat av torbjörn.a.49 den 03 september 2020 19:41:47

Nya bilder: tom_lokal.jpg


Medlemsmötet 2020-08-27 bestämde följande:

De aktiviteter som kommer att hållas inomhus fram till

2020 års slut blir medlemsmöten och styrelsemöten.


Övriga sammankomster inomhus i klubben ställs in

på grund av Corona.

Vi får hoppas på utomhusaktiviteter på Motorcykel i stället.

Nytt beslut tas på Novembers medlemsmöte.